fbpx

Partiprogram

Socialdemokratins värdegrund

Det åländska samhället ska byggas på frihet, jämlikhet, solidaritet, hållbarhet och jämställdhet.

Det är grunden.

Det är självklart att var och en av oss ska vara med och bygga upp samhället, alla enligt sin förmåga Var och en av oss har lika rätt att vara en del av samhället, oavsett bakgrund, förutsättningar och livs-situation. Solidaritet bygger på insikten om ett ömsesidigt beroende av varandra och en visad omtanke och hänsyn.

Att ha ett jobb eller en värdefull sysselsättning är en viktig grund för att människor ska känna sitt värde, vara delaktiga socialt och känna mening i tillvaron. Full sysselsättning är avgörande för att väl-färden ska bibehållas och utvecklas.

Välfärden ska investera i oss alla och i kommande generationer. En fungerande och inkluderande väl-färd skapar möjligheter. I trygghet stärks vi att välja jobb, starta företag, flytta eller börja studera. Så skapar vi nya arbetsplatser. Människor som mår bra och har en värdefull sysselsättning drar igång de ekonomiska hjulen för hela Åland.

En välfungerande offentlig sektor är avgörande för det åländska samhället. Likvärdig vård, utbildning och omsorg ska erbjudas alla människor efter deras behov, oberoende av livssituation, förutsättningar eller boendeort. En solidarisk välfärd ska också gälla pensioner, infrastruktur och rätten till bostad till rimligt pris.

Diskriminering, mobbning och våld mot utsatta individer måste förebyggas. Livssituation, ålder, eller social, fysisk och psykisk bakgrund ska inte förhindra möjligheterna till ett gott liv. Alla individer är olika och samhället måste vara anpassat för alla. Samhällsbygget ska skapa utrymme för alla att ut-veckla sin fulla potential. Olikhet är en mångkulturell rikedom och något som samhället och politiken ska beakta och värna.

Här nedan kan du ladda ner hela vårt nya partiprogram, som antogs vid Ålands socialdemokraters vårmöte 23 april 2015.

Partiprogram