Medlemavsgiften

Medlemsavgiften är 15 euro / år och betalas till konto FI90 6601 0001 5817 68

Fakturering sker via Membra medlemsregister, du kan välja att få faktura via mail eller papper.