Medlemavsgiften

Medlemsavgiften är 15 euro / år och betalas till konto FI68 6601 0001 5817 76.