fbpx

Jessytillriksdagen

Jessica "Jessy" Eckerman

jessy riksdagskand

Ursprungligen från Eckerö Storby, bosatt i Mariehamn Västernäs. Jag ställer upp som kandidat i riksdagsvalet för att försvara att det måste finnas en röst som talar för arbetstagarna, de arbetslösa och pensionärerna. För vanligt folk. Vi är närmare 14.000 arbetsföra ålänningar av vilka många drabbats av den nuvarande regeringspolitiken.

Jag sitter på förtroendeuppdrag som ordförande i infrastrukturnämnden och ledamot i stadsfullmäktige och är även fackligt aktiv. Jag vill bo i ett land med beslutsfattande som bygger på hållbarhet, där vi är medvetna om att det lever människor i vårt samhälle som har olika förutsättningar och där inte endast ekonomiska motiv är drivande i beslutsfattandet. 

Jag vill även visa mitt stöd för och kampanja sida vid sida med socialdemokraterna i Finland. De har möjlighet att blir nästa statsministerparti. Det är bra för både Finland och Åland om våra kontakter är goda. Den nuvarande regeringen driver en hård linje mot de arbetslösa. Vi anser att det är viktigt att öka sysselsättningsgraden utan tvång, stärka bastryggheten med ett stärkt avtalssamhälle. Att investera i service för de arbetslösa ger en långsiktig avbetalning till samhället. Vi anser att utbildning av de arbetslösa är en hållbar linje för ekonomisk tillväxt och fyller ett arbetskraftsbehov. Den nuvarande aktiveringsmodellen bestraffar individen för någonting som denne själv inte kan påverka.

Den röda tråden i min och socialdemokraternas samhällsvision är grön. Jag vill se en utbyggnad av förnyelsebar energi bl.a. inom vindkraft samt solenergi och ett stopp för utbyggnaden av kärnkraft. Jag kommer att kämpa för ett bevarande av vår skärgård och natur. En kortsiktig politik som förstör för framtida generationer är otänkbar och ohållbar. Det är vi politiker idag som måste ta ansvar med en konsekvent miljöpolitik.– 

Jessy Eckerman