Intressegrupper

Sosseseniorerna, Karl-Johan Fogelström, karl-johan.fogelstrom@lagtinget.ax, 0457 331 5341

Internationella gruppen, Helena Flöjt-Josefsson, helena.flojt@gmail.com, 0457 343 3570

Klätterrosorna (grupp för frågor som rör personer med funktionshinder): Miina Fagerlund, miina@aland.net, 0457 342 5119

Ungdomar kan kontakta koordinatorn Mikael Holmberg, igge.holmberg@lagtinget.ax, 040 589 8300