fbpx

Igge Holmberg: Huvudlöst förslag från de obundna

Igge Holmbergs anförande i lagtinget idag:

Det har kommit många beskyllningar från oppositionen om hur vi skär ner förmånerna för vanliga människor. Men om man ser i budgeten så händer det ju inte.
Det har sagts att vi skulle avskaffa barnbidraget, studiestödet för vuxna, utkomststödet, hemvårdsstödet och en massa annat.
Nå, allt det där är kvar i budgeten, eller snarare det är inte i budgeten, för vi har inte rört det. Inga nerskärningar på de sociala förmånerna till medborgarna.

Det kan man till stor del tacka socialdemokraterna för. Ni förstår, det finns en orsak till att vi är med i den här regeringen.
Och det är inte för att vi blivit ett högerparti helt plötsligt. Då skulle jag inte stå här.
Vi socialdemokrater jobbar, som ledamot Göte Winé sade i sitt anförande, långsiktigt och vet att man måste ha en helhetsyn på samhället. Vi har en tydlig linje och det är därför det är viktigt att vi är med i en regering på Åland. Som de som på allvar ser efter när det håller på att gå för långt.

Vi är det enda vänsteralternativet, det enda parti som ser till att hålla borgerligheten lite i schack. Utan oss skulle vad som helst kunna hända.

Det är ju bara att se på motionen från Obundna som kräver att man ska spara ytterligare fem procent på alla avdelningar. Oppositionen klagar på att vi har ett sparbeting på runt två procent av ÅHS kostnader, men lägger en motion som vill att man ska ta bort ytterligare fem. Man har lagt en budgetmotion som förutom de inbesparingar som regeringen redan tar – som är hanterbara – ska ge oss ytterligare fem procent färre lärare, rektorer, läkare och sjukskötare, fem procent färre lagberedare, fem procent färre vägarbetare, vaktmästare, skogsvårdsintendenter. Fem procent färre tjänstemän på byråerna. Och, antar jag, fem procent färre ministeruppdrag också. Det är ju ett alldeles huvudlöst förslag.

Det är ett förslag som är tänkt att låta sparsamt, men samhällsekonomiskt är det ju rent vansinne. Enda orsaken till att man lägger det är att man vet att det aldrig kommer att behöva infrias. Men visst det låter bra och ger rubriker.
Samma beteendet ser vi i Finlands regering också. I de tre konservativa partierna tänker man på sina egna frågor, men inte på helheten, inte på alla medborgares vardag. Därför kan man prata om att få fler innovatörer och entreprenörer i samhället, samtidigt som man skär ner i undervisningen. Huvudlöst.

Igen, det är därför vi är med i regeringen. För att jobba framåt, ta tag i kommunfrågan. Få en verklig förändring. Vi har en chans nu att förändra Åland till det bättre, bli lite modernare, få mer rättvisa för alla ålänningar genom att ge alla en ny kommunreform.
Vi sitter inte med i den här regeringen för att vi vill spara på ÅHS. Vi vill förändra ÅHS, förändra verksamheten på lång sikt så den blir kraftfull och hållbar. Fortsätta jobbet vi påbörjade förra
mandatperioden under hälsominister Aaltonen. I den här budgeten har vi socialdemokrater fått gehör för att alla barn upp till 20 år får gå gratis till primärvården. Det är ett första steg. Nästa är att få avgiftsfritt för alla barn som behöver till att specialvården och att få ett familjetak på avgifterna för de som behöver det.

Den nordiska välfärdsmodellen bygger på en skattefinansierad offentlig välfärd. Det jobbar vi för. En sjukvård som ska vara så bra att det inte behövs privata alternativ.
Vi vill bygga ett samhälle för alla. När man har det som rättesnöre så kan man inte säga att man vill skära så och så många procent.
Inte utan att specificera var man tänker göra dessa nedskärningar.
Vill man bygga ett samhälle så måste man se helheter. Därför är vi med och bygger framtiden i en regering som faktiskt kommer
att förändra Åland till det bättre. Det kommer att bli färre kommuner och det kommer att bli bra.
För alla ålänningar.