fbpx

Radions ordförande bör bytas ut

Christian Stormbom har beslutat lämna styrelsen för Ålands radio och TV. Stormbom har under sin tid i styrelsen konsekvent fört fram åsikter och förslag i styrelsen i syfte att, som han själv skriver i en uttömmande insändare, förstärka Ålands radio och TV som ett öppet framgångsrikt public service bolag där personalen trivs.

Stormboms kunskaper inom mediaområdet, teknik och public service är omfattande och värdefulla. I den socialdemokratiska lagtingsgruppen har vi kontinuerligt fört diskussioner om hur ÅRTV ska styras och hur viktigt det är att verksamheten utvecklas.

I flera fall har styrelseordförande uppenbarligen drivit en linje som inte tagit hänsyn till public serviceuppdragets krav på politiskt och ekonomiskt oberoende. ÅRTV är inte ett aktiebolag som vilket som helst och ska inte drivas för att avkasta vinst. ÅRTV är tvärtom en viktig del av vårt demokratiska samhällssystem där redaktionen ska garanteras självständighet för att fritt kunna granska och kritisera olika företeelser i vårt landskap. Dessa principer har Christian Stormbom försvarat och i dessa strävanden har han den socialdemokratiska lagtingsgruppens stöd.

För att kunna modernisera och framgångsrikt utveckla public service på Åland krävs det ett stabilt förtroende mellan bolagets ledning och dess personal. Vi har med oro följt styrelsens arbete och uppfattar att det brustit i respekten för personalens vilja och åsikt.

Situationen på ÅRTV har blivit ohållbar. Personalen mår dåligt och allt fler lämnar bolaget. Man måste i dessa situationer se till verksamhetens bästa framom enskilda personer och partiers intressen. Ordförande Jesper Eliasson och centern, på vars mandat han sitter, bör därför nu dra sina slutsatser och be honom lämna sin post för att ge verksamheten en ny start.

Socialdemokraternas lagtingsgrupp

Barbro Sundback

Christian Beijar

Göte Winé

Sara Kemetter

Igge Holmberg

Karl-Johan Fogelström

Fem starka (s)-kandidater i höstens val

På tisdagsförmiddagen presenterades fem nya kandidater som ställer upp för socialdemokraterna i höstens val till lagtinget, men också i sina respektive kommuner.

Det är redan känt att journalisten och f d chefredaktören på Nya Åland, Nina Fellman, 50 år, från Mariehamn, bestämt sig för att kandidera för socialdemokraterna, men idag presenterade hon några av sina hjärtefrågor som hon vill föra fram i valkampanjen:

– Inom politiken vill jag jobba med och för en förändrad kommunstruktur. Den är avgörande för hur Åland ska utvecklas. Människor måste få samma service oberoende av vilken kommun de bor i.

Hon betonar att det är viktigt att tänka långsiktigt i andra beslut som berör kommunal verksamhet:

– Vi kan inte ta beslut som om kommunstrukturen kommer att se likadan ut om femton år som nu.

Solidaritet är ett annat ord som Nina Fellman lyfter fram och då tänker hon i första hand på flyktingdebatten.

– Vi som lever i ekonomiskt överflöd kan inte stänga dörren för folk som lever i total misär. Det är absurt att prata om hotet mot det svenska språket när det nu handlar om att ta emot tjugo syriska flyktingar i nöd!

Yngst på presskonferensen var egenföretagaren Rebecca Mattsson, 22 år, som bor i Mariehamn, men som är på väg att flytta till Vårdö. Hon har ett förflutet som aktiv i SKUNK, organisationen för skärgårdsungdomar.

  • Där har jag fått lära mig hur man kan påverka och vara delaktig, säger hon, men hon efterlyser ett hållbart ungdomspolitiskt program:

– Jag har ju försökt påverka, men det finns inget system som fungerar för att ungdomar ska kunna tas på allvar och verkligen räknas med när det ska tas beslut.

En annan av de nya kandidaterna är Freddie Forsman, 37 år, från Finström. Han är fackligt aktiv inom Ålands kemiska arbetare och av naturliga skäl därför intresserad av arbetsmarknadsfrågor.

– Jag är engagerad i hur folk har det på sina arbetsplatser. På min arbetsplats har vi det bra, men det är otroligt många på Åland som inte har det.

Hälso- och sjukvårdsfrågor är något som också intresserar Freddie. Han nämner en utbyggd allmän tandvård och låga patientavgifter, speciellt för barn och unga, något som är viktigt för ålänningar som inte har det så gott ställt.

Han erkänner att han är nybörjare vad gäller politik, men han är nöjd över vilket parti han valt.

– Att jag valde socialdemokraterna är för att jag tror att jag i detta parti kan få min röst hörd trots att jag ännu inte är helt politiskt insatt. Här verkar det som om man jobbar i ett lag och jag anser mig vara en lagspelare.

Slutligen presenterades två kandidater från Eckerö:

Anna Wiksten, 36 år och IT-studerande, är intresserad av skolfrågor:

– Skolan i min hemkommun har ju varit en het potatis, men jag vill engagera mig i hur skolan ser ut på hela Åland.

Övriga frågor som hon vill jobba med är hållbarhet ur både ekonomiska och miljömässiga aspekter, samt samhällets digitalisering. Hon vill också fördjupa sig i frågan om basinkomst.

Britt Marie Sjöström-Kärki är 62 år och bor också i Eckerö. Trots att hon har varit engagerad i socialdemokraterna sedan 70-talet är det första gången hon ställer upp i lagtingsvalet. Hon är däremot den enda av de fem kandidaterna som inte ställer upp i kommunalvalet.

Sjöström-Kärki nämner rättvisa som ett ledord som måste finnas med i alla politiska sammanhang och hon tänker då på rättvis fördelning av resurser mellan stad, landsbygd och skärgård. I likhet med Nina Fellman anser hon att kommunstrukturen och kommunsammanslagningar är en jätteviktig fråga. Och så vill hon slå ett slag för kulturen:

– Den vill jag jobba för – det är kultur som gör att folk mår bra! Det behövs mötesplatser för folk, inte bara i Mariehamn utan också t ex i Godby och i Eckerö och det behöver inte alltid handla om finkultur.

Anders Hallbäck

En kreativ och socialt intelligent minister

Underkänt socialministern, hetsar den liberala lagtingsgruppen i spalterna. Med Viveka Eriksson i spetsen görs minister Carina Aaltonen till syndabock för allt dåligt liberalerna kan tänka sig. Allt från rättsosäkerhet , Tehystrejk, FPA:s tjänster till framtidens socialpolitik. Det enda som saknas är det periodvis dåliga vårvädret.

Oppositionspolitik är viktig men den måste vara saklig och bygga på fakta. Fakta är bland annat att minister Aaltonen levererat flest lagar av alla ministrar. Hon har drivit reformer och hon har fullföljt regeringsprogrammet. Allmän tandvård genomförs succesivt trots liberalerna aktiva motstånd. Vill bara påminna om liberalernas misslyckade försök att skjuta i sank allmän tandvård för skärgådsborna. Den politiska manövern fick ett snöpligt slut trots högstämda hänvisningar till grundlagen.

Nej, bästa liberaler, det gör ingen glad att ni fortsätter era personliga påhopp på Carina Aaltonen och andra socialdemokrater. I motsats till den politik ni för vet vi vad vi vill, vi är eniga och uthålliga trots er hätskhet. Vad minister Carina Aaltonen angår är hon i Västsahara just nu. Hon har i egenskap av minister träffat många viktiga politiker och besökt flyktingläger. Hon får stort gensvar för Ålandsexemplet och sparar inte på krafterna i kampen för en rättvisare värld. Hennes sociala engagemang och solidaritet sträcker sig långt utanför de kommunala gränserna. En mera kreativ och socialt intelligent minister än Carina Aaltonen är det svårt att tänka sig. Hon är uppskattad uti världen och låter sig knappast nedslås av sura kommentarer från den liberala lagtingsgruppen.

Barbro Sundback

Camilla Gunell: ”Vi går mot ljusare tider”

Partiordförande Camilla Gunell höll huvudtalet under årets första maj:

Bästa första maj-firare. Ålänningar!

För fyra år sedan vann socialdemokraterna valet på Åland och har sedan dess lett arbetet i landskapsregeringen! Jag känner mig stolt över att ha fått förmånen att vara Ålands lantråd och representera landskapet utomlands och här hemma. Jag känner mig också glad och tacksam över det arbete vi har utfört i regeringen och att vi har kunnat fungera väl tillsammans trots att den ideologiskt breda regeringsbasen.

Jag må säkert vara den enda första maj-talaren i Norden som tackar två borgerliga partier för ett gott samarbete, men det gör jag. Vi har lyckats bygga på våra respektive styrkor och vända svårigheter till framgångar genom att vara kreativa och inriktade på att finna lösningar. Stabilt och säkert har vi fört Ålandsskutan framåt. Jag är säker på att ålänningarna vill att vi ska kunna samarbeta och nå resultat framom att käbbla och strida.

För fyra år sen, efter valet 2011, var oron stor över ekonomin. Vi gjorde en omställningsbudget om hur vi kunde spara och förändra för nå en ekonomi i balans. Samtidigt som vi strävade efter att behålla en god kvalitet i den gemensamma sektorn, skapa fler arbetsplatser och ingjuta framtidstro.

Precis där, men kanske ännu djupare ner i svårigheter, står idag den nyvalda riksdagen i Finland och Juha Sipilä som ska bilda regering.

I fyra år har vi gjort jobbet här på Åland. Vi kavlade upp ärmarna och började jobba. Nu har vi två år i rad kunnat presentera fina bokslut som slutar på plus. Och vi har också genomfört många åtgärder som också på lång sikt ska kunna få lätta på kostnadstrycket. Jag hoppas att ni, medborgare, under de här åren inte har behövt lida särskilt mycket. Det har i allafall varit vårt mål. Till och med så att den konstadsintensiva hälso- och sjukvården har under Mia Hanströms ledning skapat sig en buffert på två miljoner i sin kassa.

Jag skulle vilja säga några ord om det här att ”spara”. För oss socialdemokrater betyder inte att spara att man ska ta ifrån folk det dom behöver och snåla med det mesta grundläggande. För oss är det snarare att vara sparsam, måttfull och ansvarsfull som gäller, kanske av lite gammaldags snitt som tidigare generationer återanvände och hitta nya sätt att använda gamla grejer. Man ska inte kasta pengar på vansinniga projekt med för stora risker, utan varsamt använda den gemensamma kassan, för grundbehov, trygghet och för fler arbetsplatser. Men så tänker inte alla. Det finns också partier som ser ett svårt ekonomiskt läge som en chans att nå sina mål att krympa offentlig sektor. Det ska vi inte gå med på.

Så, mot bakgrund av det svåra ekonomiska läget i Finland, där den nya regeringen nu ska få ”Finland i form”, så tycker jag att vi på Åland är både pigga och spänstiga. Vi har naturligtvis utmaningar som alla andra, men det finns alla skäl att med tillförsikt se mot framtiden och se styrkorna och allt det goda som finns i vårt samhälle.

Titta ut över vårt vackra landskap! Det vi ser är en låg arbetslöshet, endast 3,9 procent, god ekonomi i landskap och kommuner, företag som klarar sig överraskande väl, och en befolkning som växer. Dessutom har klyftorna i vårt samhälle inte ökat, vilket vi kan vara mycket stolta över.

Men alla ser inte samma som vi. Det finns också politiker som vill måla i mörka färger och skapa osäkerhet. Särskilt intensiva med att föra fram bilden av stor ekonomisk osäkerhet är den nyliberala duon Asumaa/Perämaa som ihärdigt håller på med sin tröttsamma, negativa sifferexersis. Att som mullvadar gräva sig bara djupare ner i den mörka myllan, tror inte jag är konstruktivt. Vi politiker behöver sända signalerna om positiva och ljusa tider där man stöder människors vilja att satsa, våga och förverkliga sina idéer och drömmar.

Kära lyssnare! Vi går mot ljusare tider. Vi går också mot val i höst. Socialdemokraterna har tagit ett stort ansvar i landskapspolitiken och i kommunerna. Vi har varit med och tagit ansvar, men också stakat ut vägen mot framtiden. Vi vill fortsätta, också efter valet i höst, att ta ansvar för Åland och föra vidare allt arbete som påbörjats. Vi vill fortsätta att leda Åland också efter valet i höst – demokratiskt och ansvarsfullt.

Åland ska 2051 vara ett hållbart samhälle, ett unikt politiskt beslut som lagtinget fattat och som nu ska förverkligas. Vi har återupptagit arbetet med samhällsplanering och fått fram goda beslut om vindkraft och förnyelsebar energi. Vi vill ta emot flyktingar och fler inflyttare från alla världens länder och få Åland att växa i invånartal och växa i mångfald och tolerans. Vi vill visa upp Åland som fredsregion och betydelsen av demilitariseringen i tider av säkerhetspolitisk oro. Vi har gett tusentals fler ålänningar rätt till allmän tandvård och vi fortsätter den kampen. Vi slutar inte kämpa innan alla ålänningar har en social och ekonomisk trygghet i sina liv. Och att alla som kan arbeta, har ett jobb. Vår fasta tro är att tiden i sig inte förändrar världen. Det gör människor som fortsätter att arbeta hårt och kämpa vidare för rättvisa och jämlikhet. Vi vill förverkliga Kommunernas socialtjänst, stärka socialpolitiken och uppnå målet om jämställda löner.

Åland ska utvecklas med stor omsorg om de svaga och värna allas rätt att få samhällets stöd efter behov, inte efter plånbok. Politiken ska präglas av humanism, trygghet, medmänsklighet och värme. Vi ska lyssna till dem som vårdar gamla och barn, till lärarna i skolan.

Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. Nina Fellman formulerade det så vackert häromdagen i sin blogg:

”Jag tycker att vi ska drivas av kärlek, till vår familj, till alla våra medmänniskor, till vårt samhälle och till den fantastiska åländska naturen. Jag tror att politik kan vara den praktiska, vardagliga och lite tröga manifestationen av kärlek, omsorg och ansvarstagande.”

Och socialdemokraterna går till val i höst som ett starkt parti. Och det är en stor glädje att se så många som vill jobba med oss, gå med oss sida vid sida i kampen för ett bättre Åland för alla! Jag önskar er en fortsatt trevlig Första maj!

Nya kandidater 1 maj-talade

”Att förändra kommunstrukturen på Åland handlar om att ta ansvar för helheten Åland, för att folk på Kumlinge, i Hammarland, i Mariehamn, ska ha samma rättigheter till god vård, omsorg och skola”. Så sa Nina Fellman som koncentrerade sig på kommunfrågan i sitt 1 maj-tal. Läs hela här.

 

Tony 1

En annan av våra nya (S)-kanidater som höll tal var Tony Wikström, som bland annat talade om främlingsfientligheten som växer sig oroande stark. ”Det blåser kalla vindar – bokstavligt här på Torggatan men också i Europa… jag tänker närmast på rädslans, intoleransens och våldets kalla vindar”. Så sa Tony Wikström och hans tal finns att läsa på hans blogg.

Värdiga livsvillkor för alla!

”Ett värdigt och tryggt liv – en framtid fri från osäkerhet, utsatthet och svårmod är något som vi alla värderar högt.”

Så inledde Jessy E Hartvik sitt 1-majtal….och fortsatte:

”På denna dag då vi samlas är det skäl att påminna oss alla om att det även i vårt samhälle, särskilt i tider av ekonomisk oro och nedskärningar, finns familjer som drabbas hårdare än andra.

Familjer vars utgångsläge gör dem svagare och mer drabbade än andra.

Jag vill ägna mitt tal till de familjer och särskilt barnen, som lever i ekonomiskt osäkerhet och vars vardag präglas av ständig kamp och vardagsutmaningar.

Barnfattigdomen på Åland handlar sällan om att barn går hungriga och frusna för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder, även om detta sorgligt nog förekommer.

Barns och ungas vardag på Åland begränsas istället ofta av diverse kostnader, dyr fritidsutrustning och höga avgifter för organiserade fritidsaktiviteter.

Nedskärningar inom skolor, barnomsorg, fritidsverksamhet och kommunernas eknomiska avslag för – ideella samhällsnyttiga föreningar, höjda hyror, – krav på resor och avgifter – gör att fler barn tvingas avstå från dessa.

För familjer, barn och unga som växer upp och lever i ständig oro över inkomst, med små marginaler- oväntade kostnader- arbetslöshet, deltidsarbeten eller snuttjobb och bidragsberoende är nöjen och utvecklingsmöjligheter självklara.

Barn till ensamstående föräldrar, barn till unga föräldrar, barn till föräldrar utan fast anställning är speciellt drabbade.

Försämrad fysisk och psykisk hälsa är ofta följden av ett liv på marginalen för både föräldrar ochbarn, vilket i värsta fall kan leda till långvariga bekymmer och kostnader. Fattigdom, social utsatthet och sämre utgångsläge bildar en ond cirkel som för alltför många är svår, om inte omöjlig, att bryta utan hjälp.

Jag vill leva på ett Åland där värdiga levnadsvillkor råder för alla, där arbete, ekonomisk trygghet och frihet från fattigdom och svårmod omfattar alla.

Att vi gemensamt skapar förutsättningar till ett stabilt, självständigt och hållbart liv.

Jag vill att våra barn skall växa upp i ett samhälle där var och en med omtanke om rådande situation aktivt motverkar och förebygger rådande strukturer.

Det politiska arbetet för att ge alla familjer en ekonomiskt stabil, socialt givande tillvaro, och att ge alla våra barn en aktiv, trygg och utvecklande vardag måste vara och förbli en av våra viktigaste prioriteringar.

Jag vill leva och verka i ett samhälle som värnar om sina framtida medborgare med barnperspektiv och den sociala hållbarheten ständigt närvarande i varje beslut

Jag vill leva och verka i ett samhälle- som med gemensamma krafter tryggar allas vardag och ger alla lika möjligheter att utvecklas.

– Det är är i förlängningen ett lyckligare, hållbarare mer välmående samhälle. Kort och gott ett starkare Åland.

Läs mer på Jessys blogg

1 maj-tåget en succé

Det ”återuppväckta” 1 maj-tåget lockade ut unga och gamla i solskenet för att tåga från stadshusbacken till Sittkoffs, där socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen som vanligt firade med tal, ärtsoppa, dans och sång. Det blev en lyckad tillställning. Folk trivdes i vimlet och ärtsoppan var slut på femtio minuter. Huvudtalare var partiordförande Camilla Gunell. Övriga som höll tal var Tony Wikström, Nina Fellman, Marjo Österberg, Mia Hanström, Jessy E Hartvik, Simon Widman, Hanna Borisov och Linda Söderström.

Demokratin i staden är i kris

Demokratin i staden utgår från stadsborna som väljer ett stadsfullmäktige som tar det politiska ansvaret för staden.

Stadsfullmäktige måste ha makten att styra stadens ekonomi och politik för att kunna ta sitt ansvar.

I Mariehamn har skett förändringar som haft som följd att de folkvaldas möjligheter att fatta beslut och styra staden beskurits.

Förändringarna är av två slag:

  • Den ekonomiska makten har i hög grad förskjutits från de folkvalda till tjänstemännen genom en ny budgetprocess som infördes 2013.
  • Närdemokratin ifrågasätts av ledande politiker och tjänstemän som vill minska antalet folkvalda, minska antalet nämnder och antalet stadsbor som väljs in i olika organ. (äldrerådet)
  • Bolagisering av stadens verksamheter framförs ofta som ett medel att effektivera offentlig verksamhet och att styrelsemedlemmarna ska vara ”kompetenta” dvs komma från näringslivet instället för att rekryteras bland de folkvalda.

I den nya förvaltningsstadgan tillsätter de folkvalda endast tjänstens som stadsdirektör. I övrigt anställs de ledande tjänstemännen och övriga anställda av chefer i organisationen.

Budgetprocessen

Verksamhetsplan och den egentliga budgeten har separerats från varandra så att skattöret och budgetramarna slås fast inom juni. Innehållet i budgeten eller verksamhetsplanerna besluter stadsfullmäktige om senast i mitten av november.

Detta system leder till att politikerna slår fast ramarna och skattörets pris utan att känna till vad budgeten innehåller. När beslut om innehållet i budgeten ska tas finns det inte någon ekonomisk rörelsefrihet eftersom budgeten redan är fasslagen.

Ändringsförslag: Budgetramarna och ett preliminärt förslag till verksamhet samt ett förslag till skattörets pris slås fast av stadsfullmäktige i juni. Under hösten samanställer nämnderna och stadsstyrelsen budgeten som antas av stadsfullmäktige i oktober och november då skatteörets pris också fastställs. Allt är en helhet.

Den representativa demokratin

Antalet medelemmar i stadsfullmäktige och nämnder samt nämndernas antal bibehålls. Stadens befolkning ökar då ska man inte minska på antalet folkvalda. Äldrerådet ska få ska få bättre verksamhetsförutsättningar.

Förvaltningsstadgan måste ses över åtminstone i två avseenden:

  • Tjänstemän som föredrar ärenden för förtroendeorgan ska utses av de förtroendevalda.
  • Bildningsnämndens och kultur-och fritidsnämndens ansvarsområden ses över och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde utökas. Bibliotekets ledningsstruktur och resurser måste förstärkas.

–          Socialdemokraterna är inte emot bolagisering men vi anser att bolagiseringen inte får försämra stadsbornas insyn och möjligheter att påverka bolagens verksamheter. Offentlighetsprincipen ska genomföras för alla stadens bolag och bolagsstyrelsernas medlemmar utses bland de folkvalda och andra förtroendevalda.

Förändringar i stadens organisation och verksamheter ska vara transparenta och öka stadsborna och deras folkvaldas möjligheter att påverka. Inte tvärtom vilket nu skett. För att de folkvalda och förtroendevald ska kunna ta sitt politiska ansvar måste de ha reella möjligheter påverka.

Mariehamns socialdemokrater 28.4.2015

Lyssna på Ålands Radios inslag om detta

Bedrövligt, Harry

Åländsk centers partiordförande Harry Jansson har all orsak att känna sig nöjd över riksdagsvalets utgång. Löfström och centern gjorde en bra kampanj och valsegern är obestridlig. Det är bara att gratulera till framgången.

Däremot är det rent ut sagt bedrövligt att läsa hur Harry Jansson upphöjer sitt eget parti och sig själv till skyarna särskilt på socialdemokraternas bekostnad. Under denna mandatperiod har regeringsarbetet fungerat bra och effektivt. De väsentligaste löftena i regeringsprogrammet har uppfyllts. Detta är resultatet av ett samarbete mellan alla regeringspartier. Personligen anser jag att samarbetet mellan lantrådet Camilla Gunell och finansminister Roger Nordlund har fungerat ovanligt bra och givit hela regeringen stabilitet och handlingskraft. De övriga ministrarna har också gjort väl ifrån sig men man kommer inte ifrån att lantrådet och finansministern båda sitter på poster där man har ett övergripande ansvar för regeringens sammanhållning och framgångar.

Socialdemokraterna har som grupp varit lojal med regeringens lösningar och bidragit till att goda kompromisslösningar skapats. Höstens val känns av i den politiska debatten. Så ska det vara. Däremot är Harry Janssons påhopp på den socialdemokratiska medverka i regeringsarbetet illojalt och osakligt. Samarbetet mellan socialdemokraterna och centern har varit bra under så gott som hela mandatperioden. Jag uppskattar verkligen centerns representanter i lagtinget. Tillsammans har vi drivit flera frågor. Att enskilda centermedlemmar vacklar mellan varven har jag förståelse för. Däremot är Harry Janssons opålitliga och illojal uttalanden i viktiga politiska frågor en ständig källa till inte bara förvåning utan också ett stort mått av bristande trovärdighet.

Barbro Sundback (S)

Nylund har fel om promilleförslaget – rätt om ordningslagen

Cita Nylund menar i en insändare att landskapsregeringen inte följer sitt risk- och missbruksprogram genom förslagen till lagen om sänkt promillegräns och ordningslagen. Jag tycker att du har fel. Vårt mål är att minska tillgängligheten till alkohol, förändra attityder och skapa alkoholfria zoner. Att sänka promillegränsen från 0,5 till 0,2 måste väl rimligtvis vara helt i paritet med dessa strävanden. Dessutom sänks gränsen för grovt rattfylleri till 0,8 promille. Detta ser jag som ett sätt att förverkliga målen i risk- och missbruksprogrammet och minska problemen med alkohol och droger i vårt samhälle.

Den andra frågan som Cita Nylund menar att liberaliserar alkoholfrågan är minister Wille Valves förslag att i ordningslagen tillåta att dricka alkohol i parker och motsvarande områden i tätorter som Mariehamn och Godby. Jag håller med om att detta är ett förslag som går tvärtemot målen i risk- och missbruksarbetet. Därför röstade socialdemokraternas representanter i landskapsregeringen, jag själv och lantrådet Camilla Gunell emot denna förändring. Den socialdemokratiska gruppen står också helt enig och samlad emot denna liberalisering. Frågan ligger nu i Ålands lagting och behandlas i social- och miljöutskottet. Jag hoppas att förslaget inte ska få majoritet. Där kan Cita Nylunds parti, liberalerna, trots att de liberaler, hjälpa till genom att enhälligt rösta emot detta förslag.

Carina Aaltonen (S)