Allmän tandvård – bra för alla

Pensionär Göran Helling kritiserar socialdemokraternas vallöfte från år 2011 om allmän tandvård. Helling menar att socialdemokraterna lovat fri tandvård som skulle finansieras genom omprioriteringar. Dessutom anser Helling att socialdemokraterna borde ”omprioritera” sitt vallöfte.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta sitt arbete med att införa ”allmän” tandvård. Under denna mandatperiod har 2300 fler ålänningar fått rätt och tillgång till ÅHS tandvård. Socialdemokraterna vill utöka antalet grupper som ges rätt till allmän tandvård inom ÅHS. Personer som lever under den relativafattigdomsgränsen samt garantipensionärer vilka är de pensionärer som har de minsta inkomsterna. Reformen är också viktig för att stöda ensamförsörjare med svag ekonomi.

På grund av de övriga partiernas svaga intresse och ovilja att införa allmän tandvård har socialdemokraterna tvingats att gå fram med tandvårdsreformen i en långsammare takt än vi önskar.

Vi ser på tandvården som en väsentlig del av den allmänna hälso- och sjukvården. Det betyder att vi vill säkra att alla oberoende av hur mycket pengar man har i börsen ska kunna gå till tandläkare. På samma grund som alla har rätt till annanallmänna hälso- och sjukvård.

Vallöftet är fortfarande i kraft. Vid sidan av att utöka antalet grupper som har rätt till ÅHS tandvård vill vi utreda och förverkliga servicesedlar för dem som går till privata tandläkare. Regeringen i Helsingfors vill minska på FPA-ersättningen för privata tandläkarbesök. Detta är ett hårt slag mot den privata tandvården som riskerar förlora patienter. Allmän tandvård kan förverkligas på olika sätt. Vi föreslår ett system där vissa prioriterade grupper får sin tandvård från ÅHS och de som utnyttjar privata tandläkare stöds genom införande av servicesedlar för tandvård inom den privata sektorn.

Socialdemokraterna fortsätter kampen för allmän, inte fri, tandvård. Med tanke på Hellings insändare kan man konstatera att en sådan reform är viktig för många pensionärer som lever under knappa förhållanden. För äldres hälsa är tänder mycket viktiga. Att äta mångsidig och näringsrik kost kräver friska tänder. Att tugga med egna tänder har dessutom visat sig bra för att aktivera hjärncellerna. Tandvård ska inte vara någon lyx som bara vissa har råd med. Allmän tandvård är ett sätt bland många att visa att alla mänskor har samma värde.

Carina Aaltonen (S)

Barbro Sundback (S)