Göte Winé

Göte Winé

Göte Winé är gift med Sonja och tillsammans har de sönerna Johannes och Alexander.

Göte sitter i lagtinget, och sitter med i Sunds kommunstyrelse. Han är vice ordförande i direktionen för Ålands Folkhögskola, och med i styrelsen för Norra Ålands högstadiedistrikt.

De politiska områden han tycker är viktigast är
1) utbildning – allas rätt till hjälp
2) sociala frågor – att samhället stöder dem som är har behov
3) Större kommuner ger mer rättssäker och likvärdig behandling.