Ålands socialdemokrater Ålands socialdemokrater

Göte Winé

Göte Winé är gift med Sonja och tillsammans har de sönerna Johannes och Alexander.

Göte sitter i lagtinget, är ordförande i kommunstyrelsen i Sund, vice ordförande i direktionen för Ålands Folkhögskola.

Han är representant i
– den politiska referensgruppen för Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013-2016
– och i den politiska referensgruppen för landskapsandelar.

Han är också vice ordförande för Ålands socialdemokrater.

De politiska områden han tycker är viktigast är 1) utbildning – allas rätt till hjälp 2) sociala frågor – att samhället stöder dem som är har behov 3) Större kommuner ger mer rättssäker och likvärdig behandling.

Vad inte alla vet är att Göte tycker om att baka.

Läs mer om Götes idéer och tankar i hans blogg.