Ålands socialdemokrater Ålands socialdemokrater

Håll de åländska sjöarna rena – minska alla utsläpp!

Publicerat 01.10.2018

Vid Ålands socialdemokraters lunchträff om vatten den 27 september fördes en livlig men saklig diskussion om vattenförsörjningen på Åland. Den torra sommaren har väckt oro inför framtiden och möjligheterna att långsiktigt säkra en hållbar vattenförsörjning. Vid diskussionen kom glädjande fakta. Fasta Åland har många sjöar och träsk och vattenförsörjningen kan glädjande nog tryggas under förutsättning att vattnet i sjöarna är rent. I skärgården är läget besvärligare på grund av avsaknaden av ytvattentäkter. Slutsatserna från lunchdiskussionen är: 1) Landskapsregeringen och kommunerna bör snarast förbättra skyddet för de vattentäkter som nu används för vattenförsörjningen bland annat måste utsläppen minskas till Långsjön och… Läs mera

Hållbar handel behöver ingen skiljedomstol

Publicerat 11.09.2018

  Att bedriva handel har människor gjort i alla tider.  Handel driver ekonomin och ger arbetsplatser. Socialdemokraterna har i alla tider verkat för öppna gränser för handel och sett exporten som viktig för ett lands ekonomi och som ett medel som kunnat lyfta våra länder ur fattigdom. Skatteintäkterna från handeln ger styrka att skapa jämlikhet och välfärd. Vi är därför för fri handel, men bara  så länge den globala handeln verkar under schyssta arbetsvillkor och med respekt för miljön. Så är det inte idag. Människor och barn i världens fattiga länder utnyttjas, i tillverkningen av prylar och kläder som vi… Läs mera

Presentation av kommunreformen för Lagtinget

Publicerat 04.06.2018

Minister Nina Fellmans anförande om kommunreformen den 4.6.2018 kan du läsa i sin helhet här: Fru talman, bästa kolleger Inför den här presentationen var det någon som sa till mig att jag bara skulle gå upp och säga: Ni vet ju vad det står där. Var så goda. Det vill jag förstås inte göra, dels för att jag inte tror att alla ännu hunnit bekanta sig med alla delar av lagförslaget, dels för att jag tycker att det är bra att i detta skede av ett stort reformprojekt reflektera över vad som väglett arbetet, vilka överväganden som gjorts och vilka… Läs mera

Hållbarhet och skärgårdstrafiken

Publicerat 30.05.2018

Socialdemokraternas lagtingsgrupp uppskattar det stora arbete och engagemang som Ålands natur- och miljö har lagt ner för att få människor att intressera sig för en hållbar skärgårdstrafik. Det välkomnar vi. Medborgarinitiativ är viktiga för att stärka demokratin och människors tro på att man kan var med och påverka och förändra. Intresset för miljöfrågor finns, de finns visar Ålands natur och miljö som genom strategiskt arbete har fått över 1000 medlemmar på kort tid. Föreningens aktivister har pratat med massor av folk och hela 1888 röstberättigade har undertecknat detta medborgarinitiativ. Tack till min lagtingsgrupp för förtroendet att låta mig hålla det… Läs mera

Debatten om tiggeriförbudet

Publicerat 29.05.2018

Att förbjuda tiggeri är ett försök till att förbjuda fattigdom – en populistisk icke-lösning på ett systematiskt problem. Vi behöver strukturella förändringar av samhällssystemet så att andra alternativ till försörjning blir möjligt, och vi ska aldrig förbjuda människor från att be om hjälp. Förändring behöver även ske på alla nivåer. Debatten om ett tiggeriförbud återkommer med jämna mellanrum, man kan jämföra med en liknande diskussion som fanns på 1990-talet. Då skar man ned mycket på välfärdssystemen och man såg även svenskar som tiggde på gatorna. Även då hördes röster från bland annat handelsmän och högerpartierna om ett förbud. Men det… Läs mera

Sara Kemetter om värnpliktsfrågan på Åland

Publicerat 25.05.2018

Lyssna på Sara Kemetter i frågan om allmän medborgarplikt bör gälla också Åland i framtiden. En tankesmedja, ledd av Elisabeth Rehn föreslår att militärtjänstgöringen i Finland ska ersättas av en medborgartjänst som skulle gälla alla, också ålänningar. Kemetter var med på Radio Vega i Slaget efter tolv, den 25.5.2018, för att diskutera hur hon ser på saken. Här kan du lyssna på programmet: arenan//yle.fi          

På bettet genom hela livet – om allmän tandvård för äldre

Publicerat 16.05.2018

Alandicadebatt 13.6. kl. 17-17.50 Plats: Alandica Kultur och Kongress, rum Ramsö Välkommen på vårt seminarium om äldres behov av allmän tandvård. För äldres hälsa är tänder mycket viktiga. Har man hela och friska tänder är chansen större att man är frisk i övrigt. Men friska tänder kräver regelbunden kontakt med tandvården. På seminariet diskuteras de äldres möjligheter till tandvård oberoende av deras ekonomiska resurser. Inledning: Anders Westermark, docent käkkirurgi, klinikchef kirurgkliniken ÅHS Panelsamtal: Leif Jansson, ordförande i Äldrerådet i Mariehamn, Carina Aaltonen (s), lagtingsledamot, ordf. för social- och miljöutskottet, Anders Westermark, docent käkkirurgi, klinikchef kirurgkliniken ÅHS Moderator: Sara Kemetter (s)

1 maj om trygghet och solidaritet

Publicerat 01.05.2018

Första maj 2018 firades traditionsenligt av Ålands socialdemokrater med ärtsoppa, tal och sång. Trots det råkalla vädret var uppslutningen god och ärtsoppan hade strykande åtgång. Våra röda ballonger delades ut som sig brukar. Sossekören, Cajsa och Ebba Hallbäck samt Smilla Påvall underhöll med sång. Temat för i år var trygghet och solidaritet. Först i tur att tala var partiordförande Camilla Gunell. Därefter talade Miina Fagerlund (s), Elin Sundback (FFC), Wilhelm Mattsson (s) och Igge Holmberg (s). Här följer Camilla Gunells tal: Välkomna att fira första maj med arbetarrörelsen på Åland, facket och socialdemokraterna. Idag firar vi världen över med tal… Läs mera

Carina Aaltonen får prestigefyllt miljöpris

Publicerat 11.04.2018

Vi säger grattis till vår lagtingsledamot Carina Aaltonen som tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt arbete för vattenmiljön och hållbarhetsarbete. Det är Östersjöns delegation som beslutat om priset.   Så här lyder prismotiveringen: Lagtingsledamot, tidigare social- och miljöminister Carina Aaltonen från Åland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt engagerade arbete för vattenmiljön och för hållbarhetsfrågor. Hon har initierat och drivit frågor för ett renare hav under flera mandatperioder i det åländska parlamentet, som ordförande för social- och miljöutskottet och inom det nordiska samarbetet. I egenskap av social- och miljöminister tog hon initiativ till “Omställning Åland –… Läs mera

Aktiveringsmodellen bekymmer också för åländska arbetssökande

Publicerat 28.03.2018

Den aktiveringsmodell som regeringen Sipilä infört sedan årsskiftet väcker oro bland arbetslösa både i riket och på Åland. Lagstiftningen är så ny att det ännu inte är helt klart hur modellen kommer att påverka olika grupper av arbetslösa och deras inkomster. Naturligtvis blir den ekonomiska oron stor eftersom de arbetslösas inkomster är låga redan från tidigare. Även på Åland och AMS försöker man finna rutiner för att hantera den nya lagen. Avsikten med aktiveringsmodellen är att öka sysselsättningen och tvinga de arbetslösa att aktivare söka jobb eller flytta till orter där det finns arbete. Målsättningen att öka sysselsättningen är lovvärd… Läs mera